Divan Edebiyatı Türler

Tevhit, Münacaat, Naat, Hicviye, Fahriye
Mersiye, Nazire, Tehzil, Miraciye
Mevlit, Hilye, Kırk Hadis, Sakiname
Şehrengiz, Sûrname, Mahlasname
Fıkıh, Pendname, Osmanlı Tarihleri
Gazavatname, Kısasıenbiya, Menakıpname
Seyahatname, Sefaretname, Siyasetname
Şuara Tezkiresi, Lûgat, Lûgaz, Muamma
Falname, Mektup, Kıyafetname
Letaifname, Siyer, Fütüvvetname
Velayetname