Halk Edebiyatı Genel Özellikleri

Anonim Halk Edebiyatı
Tekke Tasavvuf Halk Edebiyatı
Âşık Tarzı Halk Edebiyatı
Toplum Için Sanat Anlayışı
Usta-Çırak Ilişkisi, Doğaçlama
Dörtlük Nazım Birimi, Hece Ölçüsü, Sade Bir Dil