10.Sınıf Şiir Ünitesi İslamiyet Sonrası
Divan Şiiri

Algılıyorum

Divan Edebiyatı

İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı
Klasik Edebiyat, Yüksek Zümre
Saray Edebiyatı, Havas Edebiyatı
Arap-Fars Edebiyatı Etkisi
Osmanlıca, Süslü Sanatlı Ağır Bir Dil
Sanat Sanat İçin, Soyut, Bireysel Konular
Aruz Ölçüsü, Beyit, Zengin Uyak, Göz İçin Uyak
Beyit Bütünlüğü, Parça Güzelliği
Nazirecilik, Mazmun
Gazel, Kaside, Mesnevi, Şarkı