15 Şubat 2023

2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Öğün Yayınları

2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Öğün Yayınları
12 Eylül 2021

MEB 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri (2022-2023)

MEB 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri (2022-2023)
12 Eylül 2021

2021-2022 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Öğün Yayınları

2021-2022 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Öğün Yayınları
7 Şubat 2021

9.Sınıf Günlük / Blog Ünitesi

Mektup ve Türleri, Mektubun Tarihçesi, Dilekçe, Tutanak, MEB 9.Sınıf Mektup / E-Posta Etkinlikleri, 9.Sınıf Mektup / E-Posta Kazanım Testleri
7 Şubat 2021

9.Sınıf Mektup / E-Posta Ünitesi

Mektup ve Türleri, Mektubun Tarihçesi, Dilekçe, Tutanak, MEB 9.Sınıf Mektup / E-Posta Etkinlikleri, 9.Sınıf Mektup / E-Posta Kazanım Testleri
7 Şubat 2021

9.Sınıf Biyografi / Otobiyografi Ünitesi
Eylem (Fiil)

MEB 9.Sınıf Biyografi / Otobiyografi Etkinlikleri, 9.Sınıf Biyografi / Otobiyografi Kazanım Testleri, Fiil (Eylem) Kazanım Testleri
7 Şubat 2021

9.Sınıf Tiyatro Ünitesi / Zarf (Belirteç)

Tiyatro ve Tiyatro Türleri, Trajedi, Komedi, Dram, Temel Tiyatro Terimleri, MEB Tiyatro Etkinlikleri ve Kazanım Testleri, Zarflar ve Kazanım Testi
6 Şubat 2021

9.Sınıf Roman Ünitesi / Zamir (Adıl)

Roman Türünün İlk Örnekleri, Anlatıcı ve Bakış Açıları, Konularına Göre Roman Örnekleri, Edebî Akımlara Göre Roman Örnekleri, Romanın Hikâyeden Ayrılan Yönleri, MEB Roman Etkinlikleri ve Kazanım Testleri, Zamir (Adıl) ve Kazanım Testi
17 Ocak 2021

9.Sınıf Bağlaç / Edat (İlgeç) / Ünlem

ki, oysa, oysaki, madem, mademki, belki, hâlbuki, çünkü, meğerki, illaki, kaldı ki, ne var ki, gelgelelim, ama, ancak, fakat, lakin, zira, gerçi, yani (demek oluyor ki), ve, ile (ve), aksi takdirde, bari, de, dahi, bile, hele, ise, ya da, veya, hatta, veyahut, yahut, nitekim, o halde, hem hem, ister ister, ne ne (olumsuzluk), ya ya, kâh kâh, ha ha, gerek gerek, gibi, ile, için, göre, kadar, denli, değin, dek, diye, karşı, karşın, üzere, ötürü, yalnız, değil, ya, evet, beri, örneğin, söz gelimi, mesela, sadece, itibaren, - den bu yana, -den yana, -den beri, -den başka, - den dolayı, -den ötürü, -e doğru, -e rağmen, -e karşı, ancak (sadece, bir tek, yalnızca), ah, ey, hey, bre, hişt, ayol