MEB 8.Sınıf Ders Kitabı Sözcükte Anlam Etkinlikleri
Sözcükte Anlam

maşrapa, umacı, melamin, ünsiyet, kampana
meyus, ark, gurbet, itaatkâr, timsal, cezp, statü
mülkiyet, âlâ, destur, hâşâ, yazgı, biçare, çipil
payitaht, tepikleme, atölye, kıvanç, yakınmak
yadigâr, dergâh, eren, şad etmek, türbe, mader
küfeki (kefeki), sol, mayhoş, muşmula, dalkavuk
istif, sini, hıla, kırçıl, eşik, telis, üzengi, uysal, sema
kanmak, imece, toy, panayır, ağıl, ahali, sarp, sapa
yalın kat, minyatür, meşakkatli, silüet, teşekkül
rehavet, müsabaka, yegâne, abide, muktedir
engin, şüheda, buyruk, gayret, inayet, nişan
mukaddes, malik, takdim, tesir, malul, taka, har
miralay, gülle, süngü, casus, hadise, kudret
matem, kasavet, filozof, benlik, şaheser