10.Sınıf Şiir Ünitesi İslamiyet Sonrası: Halk Şiiri
7 Ocak 2021

10.Sınıf Şiir Ünitesi İslamiyet Sonrası
Halk Şiiri

Anonim Halk Şiiri, Tekke Tasavvuf Halk Şiiri, Âşık Tarzı Halk Şiiri, Mani, Türkü, İlahi, Nefes, Koşma