8.Sınıf Cümle Türleri + MEB Kazanım Testleri
22 Ocak 2021

8.Sınıf Cümle Türleri + MEB Kazanım Testleri

8.Sınıf Cümle Türleri + MEB Kazanım Testleri, Anlamına Göre: Olumlu / Olumsuz / Eksiltili Cümle; Yüklemin Yerine Göre: Düz ( Kurallı) / Devrik Cümle; Yüklemin Türüne Göre: İsim (Ad) / Fiil(Eylem) Cümlesi; Yapısına Göre: Basit / Birleşik / Sıralı / Bağlı Cümle