24 Haziran 2020

Türkçe Dil Bilgisi
Genel Tekrar

Türkçe Dil Bilgisi Genel Tekrar: ad, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, fiil, fiilimsi, cümle ögeleri, fiil çatısı, cümle türleri, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, anlatım bozuklukları,yapı (biçim) bilgisi Türkçenin tarihi gelişimi, dil aileleri
17 Mayıs 2020

Ad Soylu Sözcükler Ortaöğretim Kazanım Testleri (2019-2020)

İsim, Sıfat (Ön Ad), Zamir (Adıl), Zarf (Belirteç), Edat (İlgeç), Bağlaç, Ünlem