Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Anlayışı
17 Şubat 2021

12.Sınıf Roman Ünitesi

Cumhuriyet Dönemi 1923-1950 Roman, Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Roman, 1980 sonrası Türk ve Dünya Romanı, Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman Anlayışı, Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Anlayışı, Toplumcu Gerçekçi Roman Anlayışı, Modernist / Postmodernist Roman Anlayışı, 12.Sınıf MEB Kazanım Testleri
7 Şubat 2021

11.Sınıf Roman Ünitesi

Cumhuriyet Döneminde Roman (1923-1950), Cumhuriyet Döneminde Roman (1950-1980), Millî ve Dinî Duyarlılıkları Yansıtan Roman Anlayışı, Toplumcu Gerçekçi Roman Anlayışı, Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Anlayışı, Modernist Roman Anlayışı, Bilinç Akışı, İç Konuşma, Geriye Dönüş