cümle ögeleri
24 Haziran 2020

Türkçe Dil Bilgisi
Genel Tekrar

Türkçe Dil Bilgisi Genel Tekrar: ad, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, fiil, fiilimsi, cümle ögeleri, fiil çatısı, cümle türleri, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, anlatım bozuklukları,yapı (biçim) bilgisi Türkçenin tarihi gelişimi, dil aileleri
23 Haziran 2020

Cümle Ögeleri

Cümle Ögeleri, yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, edat tümleci