14 Ocak 2021

10.Sınıf Destan / Efsane Ünitesi

Destan, Efsane, Altay Türkleri: Yaratılış Destanı, Saka Türkleri: Alp Er Tunga, Şu Destanı, Hun Türkleri: Oğuz Kağan, Attila Destanı, Göktürk: Bozkurt, Ergenekon Destanı, Uygur Türkleri: Türeyiş, Göç Destanı
30 Aralık 2020

10.Sınıf Şiir Ünitesi İslamiyet Öncesi
Sözlü Edebiyat

Sözlü Edebiyat, Anonim, Atlı-Göçebe Kültür, Sade Dil, Hece Ölçüsü (Vezni), Yarım Uyak, Dörtlük, Yuğ, Sığır, Şölen, Şaman, Kam, Baksı, Oyun, Ozan, Kopuz, Sav, Sagu, Koşuk, Destan
13 Nisan 2020

Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri (Şekilleri)

Mani, Türkü, Ninni, İlahi, Nefes, Deme, Ayin, Devriye, Nutuk, Şathiye, Koşma, Semai, Varsağı, Destan
13 Nisan 2020

Halk Edebiyatı

Anonim Halk Edebiyatı, Tekke Tasavvuf Halk Edebiyatı, Âşık Tarzı Halk Edebiyatı, Toplum İçin Sanat Anlayışı, Usta-Çırak, Doğaçlama, Dörtlük Nazım Birimi, Hece Ölçüsü, Sade Dil, Tapşırma, Cönk
12 Nisan 2020

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Sığır - Şölen - Yuğ Törenleri, Sav, Sagu, Koşuk, Destan, Ozan - Şaman - Kam - Baksı - Oyun, Kopuz, Göktürk Abideleri: Bilge Kağan, Kül Tigin, Tonyukuk, Uygur yazmaları: Irg Bitig, Sekiz Yükmek, Kalyanamkara Papamkara