13 Nisan 2020

Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri (Şekilleri)

Mani, Türkü, Ninni, İlahi, Nefes, Deme, Ayin, Devriye, Nutuk, Şathiye, Koşma, Semai, Varsağı, Destan
13 Nisan 2020

Halk Edebiyatı

Anonim Halk Edebiyatı, Tekke Tasavvuf Halk Edebiyatı, Âşık Tarzı Halk Edebiyatı, toplum için sanat anlayışı, usta-çırak, doğaçlama, dörtlük nazım birimi, hece ölçüsü, sade dil, tapşırma, cönk