29 Ağustos 2021

Turgut Uyar’ın Eserlerini Kurguluyorum

Turgut Uyar ve Eserleri, Arz-ı Hal, Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabistan'ı, Her Pazartesi, Büyük Saat, Divan, Toplandılar, Dün Yok mu, Kayayı Delen İncir, Tütünler Islak
13 Nisan 2020

Mesnevi / Ünlü Mesneviler + Ses Kaydı

Mesnevi / Ünlü Mesneviler + Ses Kaydı
13 Nisan 2020

Divan Edebiyatı + Ses Kaydı

Klasik Edebiyat, Yüksek Zümre - Saray - Havas Edebiyatı, Arap ve Fars Edebiyatı Etkisi, Sanat Için Sanat, Nazirecilik, Süslü Sanatlı Bir Dil, Aruz Ölçüsü, Beyit Nazım Birimi, Kuralcı, Mazmun, Klasik Edebiyat, Saray-Yüksek Zümre-Havas Edebiyatı, Mahlas, Divan, Göz Için Uyak, Beyit Bütünlüğü / Parça Güzelliği...