Dursun Akçam
17 Nisan 2020

Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar

Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Sabahattin Ali, Necati Cumalı, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Samim Kocagöz, Sadri Ertem, Dursun Akçam, Orhan Hançerlioğlu, Muzaffer İzgü, Oktay Akbal, Abbas Sayar, Faik Baysal, Cevat Şakir Kabaağaçlı