Düşün Payı
11 Mayıs 2021

Suut Kemal Yetkin’in Eserlerini Kurguluyorum

Günlerin Götürdüğü, Düşün Payı, Yokuşa Doğru, Edebiyat Üzerine, Edebiyat Konuşmaları, Şiir Üzerine Düşünceler, Sanat Meseleleri, Estetik, Sanat Felsefesi, Filozofi ve Sanat, Türk Mimarisi, İslam Mimarisi, Estetik Doktrinler Tarihi, Edebiyat Akımları