23 Haziran 2020

Cümle Türleri

Cümle Türleri, anlamına, yüklemin türüne, yüklemin yerine, yapısına göre cümleler
23 Haziran 2020

Fiil (Eylem) Çatısı

Fiil (Eylem) Çatısı, öznesine göre: etken, edilgen, dönüşlü, işteş, nesnesine göre: geçişli, geçişsiz, olduran, ettirgen