fiil çatısı
24 Haziran 2020

Türkçe Dil Bilgisi
Genel Tekrar

Türkçe Dil Bilgisi Genel Tekrar: ad, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, fiil, fiilimsi, cümle ögeleri, fiil çatısı, cümle türleri, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, anlatım bozuklukları,yapı (biçim) bilgisi Türkçenin tarihi gelişimi, dil aileleri