geleneksel Türk Tiyatrosu
7 Şubat 2021

10.Sınıf Tiyatro Ünitesi
Cümle Türleri

Tiyatro ve Tarihçesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Karagöz, Ortaoyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları, MEB 10.Sınıf Tiyatro Ünitesi Etkinlikleri, MEB 10.Sınıf Tiyatro Ünitesi Kazanım Testleri
13 Nisan 2020

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Karagöz, OrtaOyunu, Meddah
13 Nisan 2020

Halk Edebiyatı

Anonim Halk Edebiyatı, Tekke Tasavvuf Halk Edebiyatı, Âşık Tarzı Halk Edebiyatı, Toplum İçin Sanat Anlayışı, Usta-Çırak, Doğaçlama, Dörtlük Nazım Birimi, Hece Ölçüsü, Sade Dil, Tapşırma, Cönk