Göktürk Yazıtları
29 Ekim 2020

10.Sınıf Giriş Ünitesi Çalışma Notları

Edebiyatın Tarih ve Din ile İlişkisi, Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri, Türkçenin Tarihî Gelişimi, Türklerin Kullandığı Alfabeler