halk edebiyatı genel özelikleri
13 Nisan 2020

Halk Edebiyatı

Anonim Halk Edebiyatı, Tekke Tasavvuf Halk Edebiyatı, Âşık Tarzı Halk Edebiyatı, Toplum İçin Sanat Anlayışı, Usta-Çırak, Doğaçlama, Dörtlük Nazım Birimi, Hece Ölçüsü, Sade Dil, Tapşırma, Cönk