halk edebiyatı
13 Nisan 2020

Halk Edebiyatı

Anonim Halk Edebiyatı, Tekke Tasavvuf Halk Edebiyatı, Âşık Tarzı Halk Edebiyatı, toplum için sanat anlayışı, usta-çırak, doğaçlama, dörtlük nazım birimi, hece ölçüsü, sade dil, tapşırma, cönk