13 Nisan 2020

Divan Edebiyatı Türler + Ses Kaydı

Tevhit, Münacaat, Naat, Hicviye, Fahriye, Mersiye, Nazire, Tehzil, Miraciye, Mevlit, Hilye, Kırk Hadis, Sakinime, Şehrengiz, Sûrname, Mahlasname, Fıkıh, Pendname, Osmanlı Tarihleri, Gazavatname, Kısasıenbiya, Menakıpname, Seyahatname, Sefaretname, Siyasetname, Şuara Tezkiresi, Lûgat, Lûgaz, Muamma, Falname, Mektup, Kıyafetname, Letaifname, Siyer, Fütüvvetname, Velayetname