Hisar dergisi
16 Nisan 2020

Hisarcılar

Hisar dergisi, Mehmet Çınarlı, Mustafa Necati Karaer, Munis Faik Ozansoy, Mustafa İlhan Geçer, sevinç Çokum, Yahya Akengin, Yavuz Bülent Bakiler, Sanatçı bağımsız olmalıdır, sanat milli olmalıdır, sanatta yenilik esastır, sanatçının dili yaşayan Türkçe olmalıdır