7 Ocak 2021

10.Sınıf Şiir Ünitesi İslamiyet Sonrası
Halk Şiiri

Anonim Halk Şiiri, Tekke Tasavvuf Halk Şiiri, Âşık Tarzı Halk Şiiri, Mani, Türkü, İlahi, Nefes, Koşma
13 Nisan 2020

Halk Edebiyatı

Anonim Halk Edebiyatı, Tekke Tasavvuf Halk Edebiyatı, Âşık Tarzı Halk Edebiyatı, Toplum İçin Sanat Anlayışı, Usta-Çırak, Doğaçlama, Dörtlük Nazım Birimi, Hece Ölçüsü, Sade Dil, Tapşırma, Cönk