ırgat-rençber
23 Haziran 2020

Eş Anlamlı Sözcükler – 2

sahabe-ashap, necat-bitki, ırgat-rençber, izafi-göreceli, arzuhâl-dilekçe, garp-batı, şark-doğu, şimal-kuzey, cenup-güney, biçem-üslup, yazın-edebiyat, şuara-şairler, şümul-kapsama, latife-şaka, name-mektup, cevelan-gezinti, tabip-hekim, mafsal-eklem