28 Ağustos 2021

Orhan Veli Kanık’ın Eserlerini Kurguluyorum

Orhan Veli Kanık ve Eserleri, İstanbul'u Dinliyorum, Anlatamıyorum, Dalgacı Mahmut, Kitabe-i Seng-i Mezar, Altındağ, Garip, Vazgeçemediğim, Yenisi, Destan Gibi, Karşı, Denize Doğru, Bindiğimiz Dal, Edebiyat Dünyamız, Sanat ve Edebiyat Dünyamız, La Fontaine Masalları (manzum çeviri) Nasrettin Hoca Hikâyeleri ( manzum derleme)
17 Ocak 2021

9.Sınıf Bağlaç / Edat (İlgeç) / Ünlem

ki, oysa, oysaki, madem, mademki, belki, hâlbuki, çünkü, meğerki, illaki, kaldı ki, ne var ki, gelgelelim, ama, ancak, fakat, lakin, zira, gerçi, yani (demek oluyor ki), ve, ile (ve), aksi takdirde, bari, de, dahi, bile, hele, ise, ya da, veya, hatta, veyahut, yahut, nitekim, o halde, hem hem, ister ister, ne ne (olumsuzluk), ya ya, kâh kâh, ha ha, gerek gerek, gibi, ile, için, göre, kadar, denli, değin, dek, diye, karşı, karşın, üzere, ötürü, yalnız, değil, ya, evet, beri, örneğin, söz gelimi, mesela, sadece, itibaren, - den bu yana, -den yana, -den beri, -den başka, - den dolayı, -den ötürü, -e doğru, -e rağmen, -e karşı, ancak (sadece, bir tek, yalnızca), ah, ey, hey, bre, hişt, ayol