13 Nisan 2020

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri (Şekilleri) + Ses Kayıtları

Gazel, Kaside, Mesnevi, Müstezat, Kıta,Tuyuğ, Rubai, Şarkı, Murabba,Terkibibent, Terciibent, Muhammes