13 Nisan 2020

Âşık Tarzı Halk Edebiyatı Sanatçıları

Köroğlu, Kul Mehmet, Öksüz Dede, Karacaoğlan, Kayıkçı Kul Mustafa, Âşık Ömer, Kâtibi, Gevheri, Levni, Dertli, Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni, Everekli Seyrani, Ruhsati, Âşık Şenlik, Kağızmanlı Hıfzı, Bayburtlu Celali, Sümmani