12 Nisan 2020

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Sığır - Şölen - Yuğ Törenleri, Sav, Sagu, Koşuk, Destan, Ozan - Şaman - Kam - Baksı - Oyun, Kopuz, Göktürk Abideleri: Bilge Kağan, Kül Tigin, Tonyukuk, Uygur yazmaları: Irg Bitig, Sekiz Yükmek, Kalyanamkara Papamkara