Kuzey – Doğu Türkçesi
29 Ekim 2020

Türkçenin Tarihî Gelişim Evreleri

İlk Türkçe, Ana Türkçe, Eski Türkçe, Batı Türkçesi, Kuzey - Doğu Türkçesi