29 Haziran 2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na Yönelik Alan Yeterlilik Testi (AYT)
Çalışma Soruları
(Mayıs 2022)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na Yönelik Alan Yeterlilik Testi (AYT) Çalışma Soruları (Mayıs 2022), Bursa, İstanbul, Tunceli Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları