6 Ocak 2021

10.Sınıf Şiir Ünitesi İslamiyet Sonrası
Divan Şiiri

İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı, Klasik Edebiyat, Yüksek Zümre, Saray Edebiyatı, Havas Edebiyatı, Arap-Fars Edebiyatı Etkisi, Osmanlıca, Süslü Sanatlı Ağır Bir Dil, Sanat Sanat İçin, Soyut, Bireysel Konular, Aruz Ölçüsü, Beyit, Zengin Uyak, Göz İçin Uyak, Beyit Bütünlüğü, Parça Güzelliği, Nazirecilik, Mazmun, Gazel, Kaside, Mesnevi, Şarkı
13 Nisan 2020

Mesnevi / Ünlü Mesneviler + Ses Kaydı

Mesnevi / Ünlü Mesneviler + Ses Kaydı
13 Nisan 2020

Divan Edebiyatı + Ses Kaydı

Klasik Edebiyat, Yüksek Zümre - Saray - Havas Edebiyatı, Arap ve Fars Edebiyatı Etkisi, Sanat Için Sanat, Nazirecilik, Süslü Sanatlı Bir Dil, Aruz Ölçüsü, Beyit Nazım Birimi, Kuralcı, Mazmun, Klasik Edebiyat, Saray-Yüksek Zümre-Havas Edebiyatı, Mahlas, Divan, Göz Için Uyak, Beyit Bütünlüğü / Parça Güzelliği...