16 Nisan 2020

Millî Edebiyat (1911-1923)

Millî Edebiyat (1911-1923), 1911, Selanik, Genç Kalemler dergisi, Yeni Lisan makalesi, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Halide Edip, Yahya Kemal, Mehmet Akif, Musahipzade celal, Refik Halit Karay, bilinçli olarak Anadolu'ya yönelme, Türkçülük