16 Nisan 2020

Servetifünun Edebiyatı

Edebiyatı Cedide, Servetifünun dergisi, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın