Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman Anlayışı
17 Şubat 2021

12.Sınıf Roman Ünitesi

Cumhuriyet Dönemi 1923-1950 Roman, Cumhuriyet Dönemi 1950-1980 Roman, 1980 sonrası Türk ve Dünya Romanı, Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman Anlayışı, Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Anlayışı, Toplumcu Gerçekçi Roman Anlayışı, Modernist / Postmodernist Roman Anlayışı, 12.Sınıf MEB Kazanım Testleri