Millî ve Dinî Duyarlılıkları Yansıtan Roman Anlayışı
7 Şubat 2021

11.Sınıf Roman Ünitesi

Cumhuriyet Döneminde Roman (1923-1950), Cumhuriyet Döneminde Roman (1950-1980), Millî ve Dinî Duyarlılıkları Yansıtan Roman Anlayışı, Toplumcu Gerçekçi Roman Anlayışı, Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Anlayışı, Modernist Roman Anlayışı, Bilinç Akışı, İç Konuşma, Geriye Dönüş