29 Ekim 2020

11.Sınıf Giriş Ünitesi

Edebiyat ve Toplum İlişkisi, Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi (Klasisizm, Romantizm, Realizm, Natüralizm, Parnasizm, Sembolizm), OGM Materyal Etkileşimli Kitap 1.Ünite, 11.Sınıf Kazanım Testi-1, 11.Sınıf Kazanım Testi-2
19 Ekim 2020

Edebî Akımlar
Edebiyat Akımları

Edebî Akımlar, Edebi̇yat Akımları, Dadai̇zm, Sürreali̇zm (Gerçeküstücülük), Empresyonizm, Ekspresyonizm, Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk), Sezgicilik(Entüisyonizm), Letrizm (Harfçilik), Kübizm, Fütürizm, Modernizm, Postmodernizm