23 Haziran 2020

Bazı Sözcüklerin Yazımı – 5

hoş görmek, hoşgörü, girift, sıkıyönetim, kapüşon, her an, pek az, biraz, bir an, özbeöz, hafakan, koreograf, kreasyon, yalnız, yanlış, sarımsak, sivri biber, yeşilbiber, sivrisinek, karasinek, at sineği, iddia, megaloman, muhabere, muharebe, vakıa
23 Haziran 2020

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

ana dil, anayasa, ana yurt, ön yargı, ön söz, önsezi, yanı sıra, çağ dışı, alaca karanlık, bilir kişi, sivrisinek, yeşilbiber,sivri biber, dil bilgisi