Zarf (Belirteç)
23 Haziran 2020

Zarf (Belirteç)

durum, zaman, azlık-çokluk, yer-yön, soru zarfları, yapısına göre zarflar
17 Mayıs 2020

Ad Soylu Sözcükler Ortaöğretim Kazanım Testleri (2019-2020)

İsim, Sıfat (Ön Ad), Zamir (Adıl), Zarf (Belirteç), Edat (İlgeç), Bağlaç, Ünlem