Zeki Ömer Defne
28 Ağustos 2021

Zeki Ömer Defne’nin Eserlerini Kurguluyorum

Zeki Ömer Defne, Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler, Ziller Çalacak, Ilgaz, Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Edebî Sanatlar Bakımından İnceleme
16 Nisan 2020

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenler

Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin Kamu, Arif Nihat Asya, Behçet Kemal Çağlar, Orhan Şaik Gökyay, Necmettin Halil Onan, Halide Nusret Zorlutuna, Mithat Cemal Kutay, Ömer Bedrettin Uşaklı, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Zeki Ömer Defne, Hüseyin Nihal Atsız