6 Ocak 2021

10.Sınıf Şiir Ünitesi İslamiyet Sonrası
Divan Şiiri

İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı, Klasik Edebiyat, Yüksek Zümre, Saray Edebiyatı, Havas Edebiyatı, Arap-Fars Edebiyatı Etkisi, Osmanlıca, Süslü Sanatlı Ağır Bir Dil, Sanat Sanat İçin, Soyut, Bireysel Konular, Aruz Ölçüsü, Beyit, Zengin Uyak, Göz İçin Uyak, Beyit Bütünlüğü, Parça Güzelliği, Nazirecilik, Mazmun, Gazel, Kaside, Mesnevi, Şarkı