Edebiyat Notları
19 Ekim 2020

Edebî Akımlar
Edebiyat Akımları

Edebî Akımlar, Edebi̇yat Akımları, Dadai̇zm, Sürreali̇zm (Gerçeküstücülük), Empresyonizm, Ekspresyonizm, Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk), Sezgicilik(Entüisyonizm), Letrizm (Harfçilik), Kübizm, Fütürizm, Modernizm, Postmodernizm
15 Haziran 2020

Edebiyat Genel Tekrar Notları

Edebiyat Genel Tekrar Notları
2 Haziran 2020

Tiyatro Terimleri

Tiyatro Terimleri: Mizansen, Temaşa, Monolog, Pandomim, Tuluat..
2 Haziran 2020

Tiyatro Genel Özellikleri

Tiyatro Genel Özellikleri
2 Haziran 2020

Modern Tiyatro

Modern Tiyatro, Tragedya, Komedya, Dram
28 Mayıs 2020

Cumhuriyet Dönemi Bazı Sanatçılar

Cahit Külebi, Ceyhun Atuf Kansu, Coşkun Ertepınar, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Özdemir Asaf, Ercüment Ekrem Talu, Nahit Sırrı Örik
17 Nisan 2020

Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler

Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Sabahattin Eyüboğlu, Cemil Meriç, Ruşen Eşref Ünaydın, Şevket Rado, Fatih Rıfkı Atay, İsmail Habip Sevük, Azra Erhat, Eflatun Cem Güney, Pertev Naili Boratav, Naki Tezel, Nihat Sami Banarlı, Mehmet Kaplan, Salah Birsel
17 Nisan 2020

Cumhuriyet Dönemi Tiyatro

Muhsin Ertuğrul, Güngör Dilmen, Orhan Asena, Recep Bilginer, Cahit Atay, Refik Erduran, Cevat Fehmi Başkut, Sabahattin Kudret Aksal, Turan Oflazoğlu, Turgut Özakman, Haldun Taner
17 Nisan 2020

Modernist-Postmodernist Sanatçılar

Orhan Pamuk, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Nezihe Meriç, Leyla Erbil, Fürüzan, Ferit Edgü, Bilge Karasu, Ayşe Kulin, Ayla Kutlu, Adalet Ağaoğlu, Sevgi Soysal, Oya Baydar, Sait Faik Abasıyanık, Rasim Özdenören, Nedim Gürsel, Nazlı Eray, İnci Aral, Hasan Ali Toptaş, İhsan Oktay Anar, Nazan Bekiroğlu, Elif Şafak, Buket Uzuner, Vüsat Orhan Bener