bildiri yayımlayan ilk edebi topluluk
16 Nisan 2020

Fecri Ati Topluluğu

Bildiri yayımlayan ilk edebi topluluk, sanat şahsi ve muhteremdir, Ahmet Haşim