Kutadgu Bilig
13 Nisan 2020

Mesnevi / Ünlü Mesneviler + Ses Kaydı

Mesnevi / Ünlü Mesneviler + Ses Kaydı
12 Nisan 2020

İlk İslami Eserler / Geçiş Dönemi

Kutadgu Bilig, Divanı Lügatit Türk, Atabetül Hakayık, Divanı Hikmet, Dede Korkut Hikâyeleri