17 Mayıs 2020

Öğretici Metinler
Ortaöğretim Kazanım Testleri (2019-2020)

Öğretici Metinler, Biyografi, Otobiyografi, Mektup, E-Posta, Günlük, Blog, Anı, Haber Metni, Gezi Yazısı, Makale, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Mülakat, Röportaj, Deneme, Söylev
13 Nisan 2020

Divan Edebiyatı Türler + Ses Kaydı

Tevhit, Münacaat, Naat, Hicviye, Fahriye, Mersiye, Nazire, Tehzil, Miraciye, Mevlit, Hilye, Kırk Hadis, Sakinime, Şehrengiz, Sûrname, Mahlasname, Fıkıh, Pendname, Osmanlı Tarihleri, Gazavatname, Kısasıenbiya, Menakıpname, Seyahatname, Sefaretname, Siyasetname, Şuara Tezkiresi, Lûgat, Lûgaz, Muamma, Falname, Mektup, Kıyafetname, Letaifname, Siyer, Fütüvvetname, Velayetname