Mercimek Ahmet
16 Ağustos 2021

Orhan Şaik Gökyay’ın Eserlerini Kurguluyorum

Orhan Şaik Gökyay'ın Eserlerini Kurguluyorum, Bu Vatan Kimin, Yas, Birkaç Şiir - Poems, Destursuz Bağa Girenler, Mercimek Ahmet, Kâtip Çelebi, Dede Korkut
13 Nisan 2020

Divan Edebiyatı Sanatçıları (15-19.yy)+ Ses Kaydı

Şeyhi, Süleyman Çelebi, Ahmet Paşa, Necati, Ahmedi Dai, Âşıkpaşazade, Mercimek Ahmet, Sinan Paşa, Ali Şir Nevai, Fuzuli, Baki, Bağdatlı Ruhi, Sehi Bey, Seydi Ali Reis, Babür Şah, Latifi, Zati, Taşlıcalı Yahya, Hayâli, Pîri Reis,Kemalpaşazade, Veysî, Nergisî, Evliya Çelebi, Katip Çelebi,Koçi Bey, Naima, Peçevi, Şeyhülislam Yahya, Azmizade Haleti,Nevizade Atai, Naili, Neşati, Nef'i, Nabi, Nedim, Şeyh Galip, Sünbülzade Vehbi, Enderunlu Fazıl, Fitnat Hanım, Seyit Vehbi, Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Giritli Ali Aziz Efendi, Mütercim Asım, Enderunlu Vasıf, Keçecizade İzzet Molla