Divan Edebiyatı Sanatçıları (15-19.yy)+ Ses Kaydı
Divan Edebiyatı Sanatçıları

Şeyhi, Süleyman Çelebi, Ahmet Paşa, Necati
Ahmedi Dai, Âşıkpaşazade, Mercimek Ahmet
Sinan Paşa, Ali Şir Nevai
Fuzuli, Baki, Bağdatlı Ruhi, Sehi Bey
Seydi Ali Reis, Babür Şah, Latifi
Zati, Taşlıcalı Yahya, Hayâli
Pîri Reis,Kemalpaşazade, Veysî, Nergisî
Evliya Çelebi, Katip Çelebi,Koçi Bey, Naima, Peçevi
Şeyhülislam Yahya, Azmizade Haleti,Nevizade Atai
Naili, Neşati, Nef'i, Nabi
Nedim, Şeyh Galip, Sünbülzade Vehbi
Enderunlu Fazıl, Fitnat Hanım
Seyit Vehbi, Yirmisekiz Mehmet Çelebi
Giritli Ali Aziz Efendi, Mütercim Asım
Enderunlu Vasıf, Keçecizade İzzet Molla