Divan Edebiyatı Genel Özellikleri

Klasik Edebiyat, Yüksek Zümre - Saray - Havas Edebiyatı
Arap ve Fars Edebiyatı Etkisi, Sanat İçin Sanat, Nazirecilik, Süslü Sanatlı Bir Dil
Aruz Ölçüsü, Beyit Nazım Birimi, Kuralcı, Mazmun
Klasik Edebiyat, Saray-Yüksek Zümre-Havas Edebiyatı
Mahlas, Divan, Göz Için Uyak
Beyit Bütünlüğü / Parça Güzelliği