Kalyanamkara Papamkara
12 Nisan 2020

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

sığır-şölen-yuğ törenleri, sav, sagu, koşuk, destan, ozan-şaman-kam, baksı-oyun, ilk yazılı belgeler,Göktük Abideleri, Bilge Kağan, Kül Tigin, Tonyukuk, Uygur yazmaları, Irg Bitig, Sekiz Yükmek, Kalyanamkara Papamkara