12 Eylül 2021

2021-2022 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı – MEB

2021-2022 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı - MEB
12 Eylül 2021

2021-2022 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Gezegen Yayınları

2021-2022 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Gezegen Yayınları
13 Şubat 2021

11.Sınıf Mülakat / Röportaj Ünitesi

Mülakat ve Özellikleri, Cumhuriyet Öncesi Mülakat, Cumhuriyet Dönemi Mülakat, Röportaj ve Özellikleri, Cumhuriyet Öncesi Röportaj, Cumhuriyet Dönemi Röportaj, Mülakat / Röportaj Farkları, MEB 11.Sınıf Mülakat / Röportaj Ünitesi Etkinlikleri, MEB 11.Sınıf Mülakat / Röportaj Kazanım Testleri
13 Şubat 2021

11.Sınıf Eleştiri Ünitesi

Eleştiri ve Türleri, Cumhuriyet Öncesi Eleştiri, Cumhuriyet Dönemi Eleştiri, MEB Eleştiri Ünitesi Etkinlikleri, MEB Eleştiri Kazanım Testi
13 Şubat 2021

11.Sınıf Tiyatro Ünitesi

Tiyatro ve Tarihçesi, Tiyatro Terimleri, Cumhuriyet Döneminde Tiyatro (1923-1950), Cumhuriyet Döneminde Tiyatro (1950-1980), Dünya Tiyatrosu
13 Şubat 2021

11.Sınıf Anlatım Bozuklukları

Anlamla İlgili Bozukluklar, Gereksiz Sözcük Kullanımı, Yanlış Anlamda Sözcük Kullanımı, Anlamca Çelişen Sözler, Sıralama ve Mantık Yanlışları, Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı, Bağlaç Yanlışları, Karşılaştırma Yanlışları, Deyim Yanlışları, Anlam Belirsizliği/ Dil Bilgisiyle İlgili Bozukluklar, Özne Yüklem Uyumsuzluğu, Öge Eksikliği, Tamlama Yanlışları, Çatı Uyumsuzluğu, Eklerle İlgili Yanlışlar, MEB Kazanım Testleri
7 Şubat 2021

11.Sınıf Roman Ünitesi

Cumhuriyet Döneminde Roman (1923-1950), Cumhuriyet Döneminde Roman (1950-1980), Millî ve Dinî Duyarlılıkları Yansıtan Roman Anlayışı, Toplumcu Gerçekçi Roman Anlayışı, Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Anlayışı, Modernist Roman Anlayışı, Bilinç Akışı, İç Konuşma, Geriye Dönüş
13 Ocak 2021

11.Sınıf Sohbet / Fıkra Ünitesi

Gazete ve Dergi Çevresinde Gelişen Öğretici Metinlerdir, samimi, açık, anlaşılır bir dil, karşısındakiyle konuşuyormuş gibi, günübirlik / güncel, suya yazılan yazılardır, yazılanlar kanıtlanmak zorunda değil, Şevket Rado, Ahmet Rasim
7 Ocak 2021

11.Sınıf Makale Ünitesi

Gazete ve Dergi Çevresinde Gelişen Öğretici Metin, Bilimsel Makale, Gazete Makalesi, Kanıtlara-Belgelere Dayanma, Tercümanı Ahval Mukaddimesi